index    preuzimanje   kontakt     
 
 
 
 
  Indeks  
  Verzije programa  
  Ekranski prikazi  
  Inovacije  
  Planiran razvoj  
  Cenovnik  
Preuzimanje  
Najčešća pitanja  
Kontakt  
 


newVision Bytes"


Elkom computers
 
       
  Univerzalni poslovni informacioni sistem    

PVP Gold je univerzalni poslovni informacioni sistem projektovan da odgovori potrebama korisnika bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bave.

Obuhvata veći broj podsistema i tehnologija posebno razvijanih u cilju stvaranja efikasnog mehanizma za planiranje, upravljanje, praćenje i kontrolu stanja poslovnog procesa.

Karakterišu ga jednostavnost instaliranja i upotrebe, sveobuhvatnost, prilagodljivost potrebama korisnika, visok kvalitet realizacije i pristupačna cena.

U procesu projektovanja poseban akcenat stavili smo na inovativna rešenja koja imaju za cilj lakši i brži rad i obezbeđuju preciznu i pravovremenu informaciju.
Karakteristike 
 
 

DEMO Verzija 
 
  Besplatnu DEMO verziju informacionog sistema PVP Gold  možete preuzeti sa strane preuzimanje >>>  
 
  • automatsko generisanje dokumenata,
  • rad sa više dokumenata istovremeno,
  • procedure pripreme dokumenata za štampanje i grafičke reprezentacije stanja delova poslovnog sistema,
  • aktivna pretraga poslovnih podataka uz upotrebu svih numeričkih i alfanumeričkih operatora,
  • pristupna prava i prilagodljivost interfejsa u zavisnosti od odobrenih pristupnih prava zaposlenom,
  • dinamičko praćenje i upravljanje zalihama,
  • procedura za optimizaciju zaliha po stohastičkom modelu,
  • potpuna višejezička podrška,
  • automatsko osvežavanje podataka svih ukonektovanih korisnika,
  • razmena dokumenata između korisnika u odvojenim računarskim mrežama.

Cenovnik 
 
  Cenovnik licenciranja informacionog sistema PVP Gold možete pregledati na strani cenovnik >>>  
 

Ekranski prikazi 
 
 


 


   
 


   
 
vrh strane  Vrh strane
 
 
   
| Indeks | Verzije programa | Ekranski prikazi | Inovacije | Planiran razvoj | Cenovnik | Preuzimanje | Najčešća pitanja | Kontakt |
newVision Bytes 011.236.06.48 Beograd, Požeška 67/A © 2005-2020 newVision Bytes. Sva prava zadržana.